Kon. Dosko Sint-Kruis Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Heb je vragen, problemen of klachten die je niet direct met je trainer of afgevaardigde kan bespreken, neem dan contact op met Fien, onze vertrouwenspersoon.

Ook pest- of ongewenst kan gemeld worden aan de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon zal dit met de nodige discretie behandelen.

Het gesprek met de vertrouwenspersoon is steeds vertrouwelijk.
Alle volgende stappen zullen in overeenkomst genomen worden.

Je kan Fien bereiken via:
vertrouwenspersoon@dosko-sintkruis.be