Kon. Dosko Sint-Kruis Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Filip Van Gheluwe
Voorzitter Raad van Bestuur
Karel Pettens
Ondervoorzitter Raad van Bestuur
Luc Vandepitte
Secretaris Raad van Bestuur
Tom Proot
Penningmeester Raad van Bestuur
Martine De Baes
Lid Raad van Bestuur
Bart Pannier
Lid Raad van Bestuur
Jan Degrieck
Lid Raad van Bestuur
Wouter Bossuyt
Lid Raad van Bestuur
Filip Proot
Lid Raad van Bestuur
Francis Vandorpe
Lid Raad van Bestuur
Christophe Saron
Lid Raad van Bestuur
Kurt Lantsoght
Lid Raad van Bestuur