Kon. Dosko Sint-Kruis Docs & Links

Docs & Links

Documenten

Tussenkomst op het lidgeld vanwege uw ziekenfonds.

Vraag ernaar bij uw ziekenfonds of download het attest (Pdf-bestand) hieronder. Geef het formulier, voorzien van een kleefbriefje, af bij uw trainer of jeugdverantwoordelijke. Het ingevuld attest wordt persoonlijk terugbezorgd of rechtstreeks ingediend bij uw mutualiteit.

  • CM-leden PDF-bestand downloaden klik hier
  • Bond Moysonleden PDF-bestand downloaden klik hier
  • Vlaams & Neutraal Ziekenfondsleden PDF-bestand downloaden klik hier
  • Partena Onafhankelijk Ziekenfondsleden klik hier
  • Liberale Mutualiteitsleden PDF-bestand downloaden klik hier

 

Links

..

Interessante informatie & oefenstof voor trainers en spelers :

 

Aanpassen ploegpagina voor trainers: klik hier