Kon. Dosko Sint-Kruis Clubhistoriek

Clubhistoriek

DOSKO historiek

Dosko Sint-Kruis werd opgericht in het jaar 1924 onder de leuze “Door Onderling Samenspel Komt Overwinning”. Plaats van gebeuren was het lokaal van de “Jongelingenkring”, die gelegen was langs de Moerkerke Steenweg op de plaats waar later het O.L.V.-College zijn intrek nam.

Het eerste bestuur van Dosko Sint-Kruis bestond uit de voorzitter Gaston Van Lerberghe, secreatris en schatbewaarder René Stevens en bestuursleden Achiel Degroote, André Haesebaert, René Demuynck, Marcel Denovel en dhr. Gielen.

Door toedoen van Gaston Van Lerberghe kreeg Dosko Sint-Kruis een terrein aangewezen langs de Brieversweg, een oude weide waar tijdens de oorlog nog afweergeschut had opgestaan.

De eerste bestuursvergaderingen gingen door in café “De Smul”. Maar na een tijdje werden deze georganiseerd in de herberg “De Leeuw van Vlaanderen”, later hernoemd naar café “De Vrede”. Deze herberg werd uitgebaat door de kinderen van Achiel Degroote, bestuurslid van Dosko Sint-Kruis.

Intussen werden blauw en geel gekozen als de kleuren van Dosko Sint-Kruis …

Na financieel moeilijke jaren werd Jean Hoppenbrouwers, eigenaar van een diamantslijperij, aangesteld als de nieuwe voorzitter van Dosko Sint-Kruis. Onder zijn bewind en mede door zijn financiële inbreng groeide Dosko Sint-Kruis qua ledenaantal en sportieve prestaties. Dit resulteerde in een aansluiting bij de coöperatieve van West-Vlaanderen. We spreken 1926. Tijdens deze periode werd René Stevens als schatbewaarder vervangen door René Boussemaere.

Later dat jaar werd Dosko Sint-Kruis aangesloten bij de coöperatieve onder het stamnummer 748. Doordat het terrein aan de Brieversweg niet meer voldeed aan de opgelegde afmetingen werd een nieuw terrein in gebruik genomen dankzij de Nederlandse Gist- en Spiriturfabriek uit Brugge. Dosko Sint-Kruis kon beschikken over hun terrein voor alle competitiewedstrijden.

In het seizoen 1927-1928 werd er overgestapt naar de K.B.V.B. in de 4de divisie onder het stamnummer 967. Opnieuw werd een nieuw terrein in gebruik genomen, gekregen van André Desloovere, wonende in de Paradijsstraat te Sint-Kruis. André stelde ook zijn woning ter beschikking voor de vergaderingen van het bestuur en voor het herbergen van materiaal.

In de competitie van de K.B.V.B. was er ondertussen een ander ploeg actief met de naam “Dosko”, namelijk Dosko Beveren. Daarop verplichtte de Belgische Voetbalbond Dosko Sint-Kruis van naam te veranderen. Dit werd dan VV Sint-Kruis.

Na een paar jaren van vele sportieve successen werd de lucht boven VV Sint-Kruis opnieuw donker. Er werd ontslag genomen uit de K.B.V.B. en een doorstart genomen bij de Vlaamse Voetbalbond, opnieuw onder de naam Dosko Sint-Kruis.

Tijdens de oorlog ’40-’44 werd de nationale competitie opgedoekt, waardoor Dosko Sint-Kruis opnieuw provinciaal voetbal moest gaan spelen. Dit zelfs in de gewestelijke reeksen. Door de tonnen ervaring uit de nationale competitie was geen enkele tegenstand te groot. Jaar na jaar speelde Dosko Sint-Kruis kampioen.

Ondertussen werd het huidige stamnummer, 4168, in gebruik genomen.

Op 29 december 1976 kreeg Dosko Sint-Kruis de titel Koninklijke toegekend. Dit zorgde voor een nieuwe impuls en de sportieve successen volgden. Koninklijke Dosko Sint-Kruis vertoefde in de hogere provinciale reeksen. Dit tot eind de jaren ’80 …

Begin jaren ’90 kampte Dosko Sint-Kruis opnieuw met financiële problemen. De vereniging werd overgenomen door een nieuwe Raad van Bestuur, die in zeer korte tijd de financiële putten dichtten. Opnieuw volgden vele sportieve successen!

Vandaag is Dosko Sint-Kruis een bloeiende vereniging met een spelersbestand van om en bij de 300 spelers, 20 jeugdploegen, een belofteploeg en een eerste elftal in de 3de Provinciale reeks. Bij de jeugd haalde de vereniging in 2020 voor de derde keer op rij het FootPass 2-sterren label, waardoor Dosko Sint-Kruis kan aantreden in provinciale jeugdreeksen. Dankzij de gestructureerde werking en visie van de huidige Raad van Bestuur en het Jeugdbestuur, en dankzij de onvermoeibare inzet van al zijn trainers, medewerkers en sympathisanten is Dosko Sint-Kruis een vereniging met aanzien geworden met een zeer kwalitatieve jeugdwerking.


Uit het archief

Onze bekenste speler: Fernand Boone

Boven links: De “overgangsmachtiging” (transferdocument) tussen Dosko Sint-Kruis en Club Brugge
Boven rechts: Een jeugdfoto van Fernand Boone (tweede persoon ongekend)
Onder: Een ploegfoto met o.a. Fernand Boone en John Moelaert (onderaan met de bal, later ook bij Club en Cercle)